Få 100% styr på alle udskænkninger

TapTraQ har re-designet styringsprincippet i markedet for øl- og postmix sodavand, så bryggerier, montører / teknikere, restauranter, diskoteker m.fl. udover at styre processerne ifm. de enkelte udskænkninger nu også kan få mulighed for at indsamle detaljerede data til brug for regnskab, lagerstyring, overvågning, markedsføring, planlægning af kampagner, hygiejnetjek og meget mere.

Counter, Extender og Gateway
styrer, registrerer og
opsamler data fra din bar

Løsningerne består af 2 hardware-enheder; COUNTER som styrer og registrerer alle udskænkninger og EXTENDER, forsimpler og billiggør installation af anlæg i de tilfælde, hvor fustager / tanke og flowmålere er fysisk placeret langt fra udskænkningsstedet.

TapTraQs GATEWAY opsamler udskænknings- og driftsdata fra COUNTER, og videresender oplysningerne til TapTraQs sky, hvorfra oplysningerne kan tilgås fra apps til mobiler, tablets og computere.

One size fits all

TapTraQ erstatter alle eksisterende styringer til barer og forenkler dermed den elektriske opbygning af bar og serveringsområde. TapTraQs løsninger passer til alle eksisterende systemer, så det er nemt, hurtigt og billigt at skifte system og leverandør fordi du ikke behøver at spekulere på, om den nye hardware matcher eksisterende flowmålere, tappehaner m.m. Hele styringen er samlet i TapTraQs COUNTER, som problemfrit håndterer alle typer udstyr.

TapTraQ COUNTER
- hjertet i dit udskænkningssystem


Counter fra TapTraQ er den uundværlige og autonome enhed, der automatisk styrer og registrerer udskænkningerne af fadøl og postmix sodavand i din bar. Counter er hjertet i hele systemet og skal – modsat konkurrenternes løsninger – kun tilsluttes en enkelt standardstrømforsyning, uanset hvad der i øvrigt tilsluttes. Alle indstillinger er softwarestyret, så selv nye typer hardware, som endnu ikke findes, vil kunne tilsluttes i fremtiden.

TapTraQ EXTENDER
- øger og styrker driftsstabiliteten


Extender fra TapTraQ billiggør og forsimpler styringen i barer, hvor fustager og flowmålere befinder sig langt fra udskænkningsstede. Traditionelt trækker man kabler fra hver enkelt flowmåler til baren, men med TapTraQ er det eneste der kræves et enkelt standard netværkskabel imellem Counter og Exender, for at overføre signaler fra alle flowmålere samt diverse tryk- og temperaturmålere.

TapTraQ GATEWAY
- opsamler og deler data fra udskænkningsstedet


Gateway er en den kommunikationsenhed, som sender alle opsamlede data fra et udskænkningssted videre til TapTraQs sky, hvorfra oplysningerne er tilgængelige for brugere, som – via vores software – ønsker at følge salget via apps til mobiler, tablets og computere.

Der er meget mere end fadøl og postmix sodavand i dine tappehaner.

ALARM

Få besked her og nu, når der er fejl i systemet, fx hvis temperaturen ændres, så du ved at kvaliteten af det serverede altid er perfekt.

KVALITETSSIKRING

Luft i slangerne giver for meget skum i ølglasset. Med løsningen fra TapTraQ får du besked, så snart der er noget, der ikke fungerer maksimalt.

HYGIEJNEKONTROL

Urenheder i slanger eller hane skaber bakterier – og giver dårligt resultat i glasset og i din forretning. Modtag besked her og nu på din mobil, når systemet skal renses.

TRYK

Hvis trykket er for højt eller for lavt falder kvaliteten af udskænkningen. Tjek systemet direkte på din mobil.

KØLING

Vær altid 100 % sikker på, at dit kølingssystem fungerer perfekt. Få besked med det samme, hvis det svigter.

DATA I SKYEN

Lige fra øl og/eller postmix sodavand forlader tanken og passerer køleanlægget videre via slanger til flow-systemet i tappehanen, lagrer systemet alle brugbare data.

OVERVÅGNING

Opnå større frihed, når du holder fri – nemt og hurtigt. Vær 100 % sikker på at systemet fungerer blot ved at tjekke din mobil hjemme fra din sofa.

PERSONALE

Tjek salget fra dine forskellige serveringsenheder, og flyt rundt på dit personale efter behov. Du får alle informationer direkte på din mobil.

MARKEDSFØRING

Få mere styr på alle kampagner og forøg salget via kendskab til de mange forskellige typer af data fra systemet.